Pervanovo naslovnica

IZJAVA O PRIVATNOSTI (DATUM ZADNJE IZMJENE: 07.06.2018)

Mi u Pervanovo d.o.o. sa sjedištem u Dubrovniku, Lapadska obala 24 OIB: 53640538905 („Pervanovo“ ili „mi“) iznimno cijenimo i shvaćamo važnost zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka. 


Ovim putem želimo Vam dati obavijesti o tome na koji način obrađujemo Vaše osobne podatke koje prikupljamo izravno od Vas ili od trećih osoba.  

Korištenjem bilo kojih naših proizvoda ili usluga i/ili prihvaćanjem ove Izjave, primjerice u kontekstu registracije za bilo koje proizvode ili usluge, pristajete na prikupljanje i uporabu osobnih podataka kao što je opisano u ovoj Izjavi. Ovu Izjava podložna je promjenama, a datum zadnje izmjene naznačen je u naslovu Izjavu.

 1. Vaša prava
 2. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka
 3. Korisnici naših usluga
  1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?
  2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?
  3. Iz kojih izvora prikupljamo Vaše osobne podatke?
  4. Kome dajemo Vaše osobne podatke?
  5. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
 4. Newsletter, marketing i društvene mreže
 5. Kolačići
 6. Poveznice na web mjesta i usluge trećih strana
 7. Video nadzor
 8. Poslovni partneri i dobavljači
 9. Kandidati za zaposlenje

 

1. Vaša prava

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Izjave ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka, možete se obratiti gosp. Matu Kmetoviću, koji je naš službenik za zaštitu osobnih podataka putem e-maila mato@pervanovo.hr ili poštom na adresu: Pervanovo d.o.o., Lapadska obala 24, 20 000 Dubrovnik. 

Vaša prava su sljedeća:  

 • pravo na pristup osobnim podacima, tj. pravo dobiti informaciju o tome koje vaše podatke obrađujemo te pojedinosti o njihovoj obradi,
 • pravo na ispravak osobnih podataka,
 • pravo na brisanje osobnih podataka,
 • pravo na ograničenje osobnih podataka,
 • pravo prigovoriti obradi osobnih podataka,
 • pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila. S time u vezi, želimo istaknuti da ne primjenjujemo takav način donošenja odluka, te da se sve odluke donose uz značajnu ljudsku intervenciju,
 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu. U Hrvatskoj, to je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr

Mogućnost ostvarivanja iznad navedenih prava ovisi o tome iz kojeg ih razloga i na kojem temelju obrađujemo. Na primjer, u slučaju kada smo zakonski obvezni čuvati osobne podatke određeno razdoblje, tada ih ne možemo brisati, čak ni ako Vi to zahtijevate. 

Po Vašem zahtjevu postupit ćemo bez odgode te Vas obavijestiti o radnjama koje smo poduzeli. 
Obratiti nam se možete i u slučaju da imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih uz obradu Vaših osobnih podataka.

 

2. Mjere zaštite Vaših osobnih podataka


Svjesni smo važnosti odgovarajuće zaštite Vaših osobnih podataka te u svakom pogledu želimo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali odabirom naših usluga. 

Kako bismo spriječili neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu, brisanje i druge zloupotrebe Vaših osobnih podataka, poduzimamo odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere zaštite. Cilj ovih mjera je osigurati da pristup osobnim podacima u elektroničkom i fizičkom obliku imaju samo one osobe kojima je to nužno radi izvršenja njihovih radnih zadatka, i to samo u opsegu koji je za to potreban. Svjesni važnosti koju pojedinac ima u zaštiti osobnih podataka, internim i vanjskim edukacijama osiguravamo da naši zaposlenici i druge osobe koje angažiramo budu upoznate sa zakonskim obvezama i internim procedurama u pogledu zaštite osobnih podataka. Konkretne mjere zaštite detaljnije su regulirane pravilnicima i procedurama koje smo u tu svrhu donijeli. Ovisno o tehnološkim dostignućima, primijenjene tehničke mjere zaštite redovito ćemo preispitivati kako bismo se prilagodili standardima na tržištu. 

Od naših partnera i dobavljača usluga s kojima dijelimo osobne podatke zahtijevamo da ugovorno preuzmu obveze koje pružaju istu razinu zaštite osobnih podataka koju očekujete od nas. Prije odabira partnera koji za nas vrše obradu osobnih podataka (izvršitelji obrade) poduzimamo razumne mjere kako bismo utvrdili da poštuju obveze na području zaštite osobnih podataka.

Za mrežne transakcije primjenjujemo razumnu razinu tehnoloških mjera za zaštitu osobnih podataka koje dijelite s nama putem našeg web-mjesta (npr. kada upisujete broj kreditne kartice, koristi se SSL enkripcija kako bi se osigurala sigurnost transakcije). Nažalost, ni za jedan sigurnosni sustav ili sustav internetskog prijenosa podataka ne može se jamčiti potpuna sigurnost od presretanja ili drugog ilegalnog korištenja osobnih podataka. 

Radi vlastite zaštite privatnosti, ne šaljite brojeve kreditnih kartica e-mailom, kao ni osobne podatke prekomjernog opsega. 

Nećemo Vas kontaktirati mobitelom, tekstnim porukama ni e-poštom da bismo od Vas tražili povjerljive osobne podatke ili detalje o kreditnoj karici. Primite li takav zahtjev, ne odgovarajte na njega. Pojedinosti o kreditnoj kartici tražit ćemo telefonski samo kada rezervirate smještaj ili promotivni paket. 

Također Vas molimo da o svim takvim porukama obavijestite našeg službenika za zaštitu osobnih podataka, gosp. Mata Kmetovića

 

3. Korisnici naših usluga

3.1. Zašto prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke?


Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u slučajevima kada smo to zakonski obvezni, kako bismo Vam pružili usluge koje ste tražili, ali i u slučaju kada ste sami pristali na obradu podataka u određenu svrhu, i to u sljedeće svrhe:

 • komunikacija s Vama: kada nam se obratite s upitom za naše usluge, zahtjevom za ponudu ili s primjedbom na naše usluge, obrađivat ćemo podatke koje ste nam dostavili kako bismo Vas povratno kontaktirali i postupili prema Vašem zahtjevu.
 • rezervacije smještaja i drugih sadržaja: kada ste zainteresirani za smještaj ili druge usluge koje nudimo, Vaše podatke prikupljamo kako bismo mogli pratiti popunjenost naših smještajnih kapaciteta te kako bismo pravovremeno i uredno dogovorili, organizirali i izvršili usluge koje ste tražili (npr. smještaj, organizacija vjenčanja i sl.)
 • prijava i odjava smještaja gosta: ako koristite usluge smještaja u našim smještajnim objektima, zakonski smo obvezni prikupiti određene osobne podatke radi evidentiranja Vašeg dolaska,
 • pružanje i naplata usluga u smještajnim kapacitetima: za vrijeme Vašeg boravka u našim smještajnim objektima, prikupljamo podatke o specijalnim zahtjevima koje ste imali kako bi Vam mogli pružiti očekivanu razinu gostoprimstva.  Također prikupljamo podatke o uslugama koje smo Vam pružili radi praćenja Vaše potrošnje i njihove naplate, kao npr. popis telefonskih poziva, korištenje usluga prijevoza, izleta, najam opreme, usluge čuvanja djece i slično. Radi osiguranja naplate pruženih usluga prikupljamo broj kreditne kartice,
 • organizacija događanja: kako bismo mogli ispuniti svoju ugovornu obvezu, Vaše osobne podatke prikupljamo kada ste Vi organizator događaja. U slučaju kada ste Vi sudionik ili posjetitelj događaja u našem prostoru, možemo prikupljati podatke koji nam omogućuju davanje uputa i informacija o događanjima;
 • praćenje i unaprjeđenje kvalitete usluga: Vaše zadovoljstvo iznimno nam je bitno te u tu svrhu koristimo upitnike u kojima možete ocijeniti naše usluge i iznijeti primjedbe.  Pritom sami odlučujete hoćete li popuniti takve upitnike te hoćete li i u kojoj mjeri u njima navesti osobne podatke,
 • ostvarivanje pogodnosti: na temelju ugovora sa svojim partnerima, vlasnicima određenih vrsta kartica nudimo određene pogodnosti (npr. Early check-in). Kako biste mogli koristiti takvu pogodnost, trebat će nam podaci o vrsti Vaše kartice. Isto tako, u određenim slučajevima možemo nuditi pogodnosti osobama učlanjenim u naše programe. Učlanjenje u takve programe je dobrovoljno, a svoju privolu možete izraziti popunjavanjem pristupnice,
 • zaštita Vaše sigurnosti i imovine putem video nadzora: dio prostora naših smještajnim objektima i područja oko naših objekata je pod video nadzorom, o čemu su istaknute vidljive obavijesti. Za vrijeme boravka u našim objektima stoga možete biti zahvaćeni video nadzorom.
 •  

3.2. Koju vrstu osobnih podataka prikupljamo?


Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja iznad navedenih svrha. Ovisno o okolnostima, to može uključivati sljedeće: Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašoj rezervacijom, boravkom ili posjetom našim objektima, Vaše preferencije, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, osobna potrošnja, informacije o zračnoj liniji i vozilu kojim dolazite do naših smještajnih objekata, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatak dolazite li u sklopu promotivne akcije ili nagradne igre našeg partnera, podatke o događanjima koje organizirate u našem prostoru i imenima sudionika takvih događanja, ali i druge podatke koje nam sami date ili koje dobijemo u iznad navedene svrhe. Osim navedenih podataka o Vama, gornje podatke također možemo tražiti i o osobama koje putuju s Vama.

Podatke o zdravlju, religijskim ili filozofskim uvjerenjima te druge osjetljive podatke prikupljat ćemo jedino ako nam ih Vi sami dobrovoljno date kako bismo Vas bolje uslužili ili zadovoljili Vaše posebne zahtjeve i potrebe (npr. pružanje pristupa za invalidne osobe, izbjegavanje posluživanja hrane na koju ste alergični i slično). 

Potreba za prikupljanjem iznad navedenih podataka može proizlaziti iz naše zakonske obveze, radi sklapanja i izvršenja usluga iz ugovora, ali i na temelju Vaše privole. Kada je privola temelj za prikupljanje podataka, to ćemo jasno naznačiti.

3.3. Iz kojih izvora prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, web obrazaca, osobno kroz razgovor s Vama), ali i od drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim smještajnim objektima, organizatora događanja u našim objektima, pružatelja kreditnih kartica i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. 

U slučaju kada nam dajete osobne podatke drugih osoba, Vaša je odgovornost osigurati da je osoba čije ste nam podatke dali s time upoznata i da prihvaća način na koji koristimo osobne podatke. 

U slučaju kada Vaše podatke ne prikupljamo izravno od Vas, već od drugih iznad navedenih osoba, možemo biti odgovorni samo za ono što sami poduzimamo s osobnim podacima od trenutka kad ih prikupimo. Ne odgovaramo niti možemo biti odgovorni za aktivnosti koje s Vašim osobnim podacima poduzimaju osobe od kojih smo Vaše podatke primili te Vas stoga molimo da pročitate politike zaštite privatnosti drugih osoba kojima dajete osobne podatke.

3.4. Kome dajemo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke dajemo samo onim primateljima kojima je nužno za postizanje iznad navedenih svrha, i to samo u opsegu koji je nužan. Pritom nastojimo da naši partneri preuzmu ugovornu obvezu povjerljivosti. 

Na primjer, kada odsjedate u našim objektima, zakonski smo obvezni prijaviti Vaš smještaj državnim tijelima. 

Kako bi mogli izvršiti određene usluge koje imamo u svojoj ponudi, surađujemo s vanjskim partnerima koji nude takve usluge, npr. organizacija prijevoza, organizacija izleta, najam automobila, najam jahti i druge opreme, organizacija događanja u našem prostoru i slično (pri čemu, ako je prikladno, možemo podijeliti podatke i s gostima koji na takvom događanju sudjeluju). Kada od nas želite izvršenje takve usluge, Vaše osobne podatke možemo otkriti partnerima s kojima surađujemo u opsegu koji im je nužan da bi Vam se usluga mogla pružiti (npr. ostvarivanje kontakta s Vama, procjena sukladnosti s pravilima o putovanjima ili sudjelovanje u posebnim tarifama). Na Vaš zahtjev, također možemo kontaktirati vanjske davatelje usluga da bismo Vam omogućili stvaranje planova putovanja odabirom mjesta, aktivnosti i restorana s popisa koje smo personalizirali za Vas na temelju Vaših preferencija i podataka primljenih od trećih strana. 

U slučaju kada ste organizator događaja koji se odvija u našem prostoru i tražite usluge u svezi takvog događaja, na Vaš zahtjev možemo podijeliti informacije o Vašem događaju s trećim osobama koje Vam mogu poslati ponude za usluge koje tražite (što je obično ograničeno na Vaše ime i prezime i kontakt podatke) ili Vam možemo dati kontakt podatke našeg partnera da ga sami kontaktirate. 

U svojem poslovanju koristimo različita softverska rješenja te angažiramo specijalizirana društva za njihovo održavanje, kao što su na primjer softverska rješenja za upravljanje rezervacijama i hotelskim poslovanjem, održavanje web stranice i pružanje usluga sigurne online razmjene brojeva kreditnih kartica i naplate. Obzirom da prilikom pružanja takvih usluga naši partneri mogu imati mogućnost uvida u Vaše osobne podatke, s njima smo potpisali ugovore kojima oni preuzimaju obveze sukladno najvišim standardima zaštite osobnih podataka. Osobni podaci u pravilu se pohranjuju na poslužiteljima u Europskoj uniji. Podaci koje razmjenjujete putem naše web stranice (osim rezervacija putem naše web stranice) pohranjuju se na serveru u SAD-u, pri čemu je adekvatna razina zaštite osigurana potpisivanjem standardnih ugovornih klauzula između društva koje nam održava web stranicu i njihovog partnera u SAD-u.  

Osim navedenog, Vaše osobne podatke možemo otkriti u slučaju kada je to potrebno da bismo ispunili zakonsku obvezu, da bismo postupili po zahtjevima državnih tijela po kojima smo pravno obvezni postupiti, da bismo zaštitili naša prava ili prava naših posjetitelja, zaposlenika i javnosti, te reagirali u slučaju nužde.

3.5. Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je to potrebno. 

Podatak o kreditnoj kartici brišemo 10 dana od odjave, odnosno 10 dana od predviđenog odlaska ukoliko se ne pojavite. Određene podatke brišemo po proteku godine dana, dok dio podataka brišemo istekom 5 godina od odjave iz objekta. Izdane račune (koji sadrže zakonom propisani krug osobnih podataka) čuvamo 11 godina, koliko smo najmanje dužni čuvati ih. 

Iznimno, Vaše osobne podatke čuvat ćemo duže od iznad navedenih rokova kada je to potrebno radi ostvarivanja međusobnih pravnih zahtjeva.

Istekom rokova čuvanja osobne podatke ispisane na papiru uništit ćemo na siguran način, primjerice rezanjem ili paljenjem, dok ćemo podatke u elektroničkom obliku nepovratno brisati.

 

4. Marketing i društvene mreže


Marketing i društvene mreže 


Ako se odlučite na sudjelovanje u događanjima ili ponudama putem društvenih medija koje sponzoriramo, možemo prikupiti određene podatke s Vašeg računa na društvenim medijima, a koji su sukladni Vašim postavkama unutar usluge društvenog medija. Možemo Vam omogućiti da sudjelujete u natječajima za slanje fotografija, primjerice Vašeg boravka u našim objektima, koje možete dijeliti sa svojim kontaktima na društvenim mrežama radi glasova, dijeljenih ponuda ili drugih promocija. 

Ako se uključite u neku od tih nagradnih igara ili natjecanja, Vaše podatke možemo razmijeniti sa zajedničkim sponzorom ili trećim sponzorom. 

Uz Vaš pristanak, također možemo upotrijebiti korisnički stvoren sadržaj (kao što su fotografije) s društvenih medija u svrhu oglašavanja na web mjestima ili na svojem web-mjestu i aplikacijama.

 

5. Kolačići (cookies)


Kada posjetite i komunicirate s našim web-mjestima, prikupljamo druge informacije kojima Vas se ne može izravno identificirati u vezi s Vašom upotrebom web-mjesta, kao što je broj posjeta našim web-mjestima, dijelovi naše web stranice koje pregledavate i koliko dugo se zadržavate na njima („Drugi podaci“). Takve Druge podatke prikupljamo i analiziramo kako bismo poboljšali naše usluge i osigurali da su Vam naše web mjesto, proizvodi i usluge zanimljivi. 

Pritom upotrebljavamo kolačiće i druge tehnologije (kao što su „pikselne oznake“, „web pratilice“, „prazni GIF-ovi“, poveznice u e-pošti, JavaScript, ID-ovi uređaja koje su dodijelili Google ili Apple ili slične tehnologije) kako bismo prikupili te informacije („kolačići“). 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje prikupljaju podatke koji nisu osobni podaci i šalju ih te pohranjuju na vaše računalo, pametni telefon ili drugi uređaj za pristup internetu svaki put kada posjetite web stranice. Kolačići koje naša web stranica koristi služe za poboljšanje online korisničkog iskustva. JLH ne koristi kolačiće trećih strana namijenjene ciljanom oglašavanju. 

Na našoj web stranici koristimo sljedeće vrste kolačića:

 • Session Cookies ili privremeni kolačići: Mi koristimo privremene kolačiće da bi dodijelili nasumično generiran jedinstveni identifikacijski broj na vašem računalu svaki put kada posjetite jedan od naših web stranica. Privremeni kolačić istječe nakon što zatvorite preglednik. Koriste se da bi podržavali funkcionalnost naših web stranica i da bi razumjeli vaše korištenje naše web stranice, odnosno stranice koje ste posjetili, koje su veze koje koristite i koliko dugo ste ostali na svakoj stranici, na kojem dijelu web stranice ste je odlučili napustiti i slično.
 • Persistent Cookies ili stalni kolačići: Omogućuju web stranicama da prepoznaju korisnika na sljedećim posjetima, te služe ubrzavanju ili optimizaciji vašeg online iskustva, usluge ili funkcije koje nudi web stranica. Stalni kolačići ne istječu odmah nakon što zatvorite preglednik, te ostaju na vašem računalu dok ne isteknu nakon određenog vremenskog razdoblja ili brisanja od strane korisnika.

Također možemo upotrijebiti informacije koje smo prikupili i spojili, ili anonimne informacije dobivene od trećih strana da bismo bolje razumjeli svoje korisnike (na primjer, korištenje Google Analitike da bismo ustanovili postotak naših posjetitelja koji pripadaju određenoj dobnoj skupini ili se nalaze na određenom užem području). 

Mi koristimo Google Analytics, što stvara brojne kolačiće prve strane, koji nam omogućuju da se osigura da su naknadne posjete našoj web stranici pribilježene istom (jedinstvenom) posjetitelju, te nam govore kako ste nas pronašli. Google Analytics je alat koji pomaže vlasnicima web stranica da mjere kako se korisnici ponašaju u interakciji s web sadržajem. Google Analytics ne prikuplja nikakve osobne informacije o korisnicima naših web stranica. Ako ne želite da Google Analitycs obrađuje podatke koji se odnose na Vas, možete preuzeti dodatak dostupan na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

6. Poveznice na web mjesta i usluge trećih strana


Naše web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta trećih strana. Imajte na umu da nismo odgovorni za prikupljanje, uporabu, održavanje, razmjenjivanje ili objavljivanje podataka i informacija tih trećih strana. Pružate li podatke na web mjestima trećih strana odnosno služite li se njima, vrijede pravila o privatnosti i uvjeti uporabe tih web-mjesta. Preporučujemo da prije davanja osobnih podataka pročitate pravila o privatnosti web-mjesta koja posjećujete. 

Pervanovo d.o.o. također može sklopiti poslovnu suradnju s ograničenim brojem pružatelja internetske usluge kako bismo omogućili pristup internetu svojim gostima. Vaša uporaba internetske usluge u objektu podložna je uvjetima uporabe i pravilima o privatnosti pružatelja internetske usluge treće strane. Tim uvjetima i pravilima možete pristupiti pomoću poveznica na stranici za prijavu u uslugu ili posjetom web-mjestu pružatelja internetske usluge.

 

7. Video nadzor


U našim prostorijama koristimo video nadzor u sljedeće svrhe:

 • zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom Društva te njihove imovine,
 • kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom,
 • zaštite imovine Društva,
 • sprječavanja neovlaštenih ulaza u prostore Društva,
 • smanjenja rizika i povećanja zaštite osoba vezano uz obavljanje mjenjačkih poslova.

Primjenu sustava video nadzora temeljimo na našem legitimnom interesu za zaštitom osoba i imovine, dok smo u pogledu obavljanja mjenjačkih poslova zakonski obvezni osigurati video nadzor prostora mjenjačnice. 

Uveli smo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 30 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu video nadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kad saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od iznad navedenih svrha (i to uz odobrenje ovlaštene osobe), pri čemu se jedino snimke relevantne za takve razloge mogu izuzeti i čuvati duže, dok za to postoji potreba.

Snimke dobivene putem sustava video nadzora nećemo dostavljati trećim osobama, osim kada za to postoji zahtjev ili nalog nadležnog državnog tijela (npr. policija, državno odvjetništvo, sudovi, inspektorat rada). Snimke se mogu koristiti kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, sukladno važećim procesnim pravilima primjenjivim u takvom postupku. Snimke nećemo prenositi u inozemstvo. 

Video nadzor koji koristimo ne spada u inteligentne sustave video nadzora, ne povezujemo svoj sustav video nadzora s drugim sustavima niti ćemo koristiti video nadzor za profiliranje ili automatsko donošenje odluka.


8. Poslovni partneri


U svrhu kontaktiranja svojih poslovnih partnera i dobavljača, a vezano uz sklapanje i izvršenje ugovora (npr. dogovori oko preuzimanja robe i izvršavanja usluga), prikupljamo kontakt podatke poslovnih partnera koji su fizičke osobe te njihovih zaposlenika (npr. ime i prezime, broj službenog telefona / mobitela, e-mail adresa). Ove podatke čuvamo do prestanka poslovne suradnje te ih ne dostavljamo trećim osobama niti iznosimo u treće zemlje. Pritom ne prikupljamo nikakve podatke privatne naravi, već one podatke vezane za ispunjavanje radnih zadataka.

 

9. Kandidati za zaposlenje


Putem e-mail adrese info@pervanovo.hr ili poštom na našu adresu možete nam poslati otvorenu molbu za posao. Davanje podataka je dobrovoljno. Osobne podatke koje primimo na taj način obrađujemo isključivo u svrhe zapošljavanja, te ih ne iznosimo u inozemstvo niti ih dostavljamo osobama izvan Pervanovo d.o.o. Primljene životopise čuvat ćemo najduže godinu dana, a na Vaš zahtjev brisat ćemo ih i prije. 

U slučaju da ste se javili na objavljeni oglas za posao, a niste odabrani, Vaše ćemo podatke brisati po dovršetku selekcijskog postupka, osim ako ste izričito pristali da ih čuvamo duže, za potrebe budućeg zapošljavanja. 

 • Stay flexible

  Stay flexible

  Get familiar with our new cancellation policy

 • REZERVIRAJTE DIREKTNO

  REZERVIRAJTE DIREKTNO

  Najpovoljnija cijena za direktne rezervacije

 • NAJPOVOLJNIJA CIJENA

  NAJPOVOLJNIJA CIJENA

  15% popusta za plaćanje unaprijed

  Od 33€

  rezervirajte

garantirano najbolja cijena

Cijene od 33 .00

Vrijeme

COVID-19 NOVOSTI

Vezano za Covid-19 pandemiju želimo Vasinformirati o mjerama koje provodimo
SAZNAJTE VIŠE